• دیاگرام محیط آموزش باز  راهنمای مشارکت در آموزش باز


  آموزش باز چیست؟
  آموزش راهی طولانی اما شدنی برای بیدار کردن ملتی است که نیازمند نوش داروی آگاهی است. مبارزه برای حق تحصیل دختران در واقع مبارزه برای حقوق بنیادی انسان است. جامعه ما نیازمند نظام آموزشی است که حاکمان در ساختن آن ناتوان هستند. اما موسسات، متخصصین و فعالین مدنی می توانند با ایجاد محیط همکاری، بخش های مهمتر نظام آموزشی را به مرور ایجاد کنند. بخش های اساسی نظام آموزشی شامل محتوای آموزشی، برنامه ریزی درسی، سیستم ارزیابی و آموزش معلمین می باشد. آموزش باز یک موسسه یا یک ارگان نمی باشد، بلکه یک فضای همکاری موسسات آموزشی، متخصصین و فعالین مدنی است تا با هم نظام آموزشی را خارج از دولت شکل دهند. امکانات دیجیتالی و روش های نوین آموزشی، آموزش را حتی در کشور جنگ زده و جهل زده ممکن می سازند. ایده های آموزشی به این منظور در آموزش باز پرورش می یابند. برای آشنایی با جنبش آموزش باز "وبینار همایش آموزش باز" را از شاخه آموزش معلمین در کتابخانه دیجیتال یا یوتیوب تماشا کنید.
  ویدئوی وبینار آموزش باز! اینجا را کلیک کنید.

  آموزش ترکیبی چیست؟
  موسسات و فعالین مدنی برای ساختن نظام آموزشی نیاز به محیط همکاری دارند که "جنبش آموزش باز" نام دارد. در آموزش باز به حق آموزش و راه های آموزش می اندیشیم. آموزش باز یک محیط همکاری همگانی برای ایجاد نظام آموزشی و ساختن ابزار آموزش است. آموزش ترکیبی یکی از روش های آموزشی است که امکانات آن در آموزش باز فراهم می شود. به عبارتی دیگر در آموزش باز ابزارهای لازم برای آموزش ترکیبی ایجاد می شوند. در این شیوه از آموزش دیجیتال به همراه آموزش حضوری استفاده می شود. برای آشنایی با شیوه آموزش ترکیبی "وبینار آموزش به شیوه ترکیبی" را از شاخه آموزش معلمین در کتابخانه دیجیتال یا یوتیوب تماشا کنید.
  ویدئوی آموزش به شیوه ترکیبی! اینجا را کلیک کنید.

  نقش معلم راهنما چیست؟
  در آموزش ترکیبی نقش معلم از مدرس به راهنما تغییر می کند. معلم راهنما باید توانایی آموزش مهارت خودآموزی را به شاگردان داشته باشد. معلم باید به مفاهیمی همچون آموزش دیجیتال، آموزش معکوس، آموزش ترکیبی و روشمندی علمی مسلط باشد. آموزش مداوم معلم در جنبش آموزش باز صورت می گیرد تا معلم درک خود را در این زمینه ها به مرور عمیق تر کند. اگر علاقمند به شرکت در دوره های آموزش معلمین هستید با واتساپ 00358442139693 تماس بگیرید یا به یکی از همکاران گروه آموزش معلمین اطلاع دهید.

  واحد آموزشی چیست؟
  هر واحد آموزشی یک واحد اداری مستقل شامل 10 شاگرد دختر دوره متوسطه، یک معلم راهنما و یک مدیر است که تامین کننده مالی واحد آموزشی می باشد. در شروع تشکیل واحد آموزشی یک مشاور از آموزش باز در واحد آموزشی حداقل به مدت یک سال به راه اندازی سیستم به طور داوطلبانه کمک می کند. هر واحد آموزشی از نظر مالی و سخت افزاری توسط مدیر آن اداره می شود. نظام آموزشی برای واحد آموزشی توسط جنبش آموزش باز تامین می شود. نظام آموزشی شامل محتوای آموزشی، برنامه ریزی درسی، آموزش معلمین و سیستم ارزیابی می باشد. هر واحد آموزشی به اندازه معاش معلم راهنما برای مدیر هزینه دارد. امکانات نظام آموزشی برای واحد آموزشی رایگان می باشند.

  امکانات دیجیتال مورد نیاز برای شاگرد و معلم چیست؟
  مشکل بزرگ بر سر راه آموزش دیجیتال، گران بودن اینترنت در افغانستان است. راه حل کتابخانه دیجیتال است، ایده ای که بعد از تعطیلی مکتب های دخترانه مطرح شد. در کتابخانه دیجیتال کتاب ها و ویدئوهای درسی هر صنف گنجانده شده است. کتابخانه همچنین حاوی کتاب ها و ویدئوهای آموزشی غیر درسی می باشد. معلم به طور رایگان بدون نیاز به خط اینترنت کتابخانه دیجیتال را دریافت می کند و هر دانش آموز فقط با داشتن یک حافظه فلش از "آموزش ترکیبی دیجیتال-حضوری" به کمک معلم راهنما بهره مند می شود. برای مشارکت در آموزش باز با واتساپ 00358442139693 یا یکی از فعالین آموزش باز تماس بگیرید.

  جنبش آموزش باز چگونه کار می کند؟
  در واقع موسسات به تنهایی توان ساختن تمام بخش های یک سیستم آموزشی را ندارند. نظام آموزشی از بخش های متعددی تشکیل شده که نیازمند کار گروهی متخصصان آموزشی می باشد. اینترنت امکان کار گروهی متخصصان در نقاط مختلف دنیا را فراهم کرده است. البته جلب همکاری همه آنها در چتر یک موسسه مشکل می باشد. به همین دلیل ایده جنبش آموزش (OEM) با توجه به ویژگی های نوآوری در آموزش و تکنولوژی آموزشی مطرح شده است. برای آشنایی با این ایده به راهنماهای جنبش آموزش باز مراجعه نمایید. جنبش آموزش باز یک موسسه با سلسله مراتب نمی باشد. افراد داوطلب، افراد متخصص و موسسات برای "تهیه محتوای آموزشی، تهیه برنامه درسی، آموزش معلمین و طراحی سیستم ارزیابی" گروه هایی را تشکیل می دهند که با هم در تعامل و همکاری هستند. جنبش آموزش باز در مدیریت آموزشی نقشی را به عهده نمی گیرد. مدیریت آموزشی به عهده واحدهای آموزشی (DES) می باشد. به طور مثال موسسه ای همچون "موسسه نوآوری در آموزش" به اندازه توان خود می تواند در گروه های کاری جنبش و واحدهای آموزشی دیجیتال فعال باشد. در مواردی که به رنگ سبز مشخص شده اند، بخش های مختلف نظام آموزشی همچون کتابخانه دیجیتال به طور مشترک برای همه موسسات آموزشی و واحدهای آموزشی قابل استفاده است، لذا دسترسی آنها به محتوا، آموزش معلمین، برنامه ریزی درسی و سیستم ارزیابی آسان خواهد شد. از طرفی به دلیل همکاری موسسات و متخصصین کیفیت این فرآورده ها بالا خواهد رفت. اما هر موسسه می تواند مدیریت آموزشی مستقل خود را داشته باشد. به عبارتی موسسات و واحدهای آموزشی از نظر اداری و مالی مستقل هستند ولی در زیر چتر جنبش آموزش باز برای ساختن بخش های مختلف نظام آموزشی همکاری می کنند.
  چارت مقابل نشان می دهد که هر فرد داوطلب یا هر موسسه چگونه می تواند با ایجاد یک واحد آموزشی کوچک وارد دنیای جنبش آموزش باز شود. با پیدا کردن یک معلم راهنما و چند دانش آموز از یک رده سنی کار شروع می شود. چگونگی انتخاب معلم، برآورد هزینه ها، چگونگی همکاری با جنبش و استفاده از امکانات آموزشی به طور رایگان در راهنماهای جنبش به تفصیل شرح داده شده اند. برای آگاهی بیشتر می توانید با واتساپ ذیل تماس بگیرید. همچنین هر چند ماه یکبار برای آشنایی علاقمندان، برنامه ای از طریق زوم برگزار می شود و طرز کار به کمک پاورپینت به روشنی نشان داده می شود.
  00358442139693

  اهداف محیط یادگیری در جنبش آموزش باز