• کتابخانه دیجیتال چگونه کار می کند؟

    مشکل بزرگ بر سر راه آموزش از راه دور، نبودن امکانات دیجیتال و گران بودن اینترنت در افغانستان است. یک راه حل برای کم کردن مصرف اینترنت استفاده آفلاین از محتوای ذخیره شده می باشد. علاوه بر کم شدن هزینه، خوبی دیگر محتوای آفلاین، عدم وابستگی همیشگی به اینترنت است. طوریکه اگر اینترنت قطع شود یا فیلتر شود، معلم راهنما همچنان به محتوای آموزشی دسترسی دارد. به همین دلیل در آغاز کار جنبش، ایده کتابخانه دیجیتال مطرح شد. محتوای کتابخانه دیجیتال به تدریج گسترده می شود. همچنین به طور دوام دار محتوا بازبینی می شود ومحتوای به روز شده جای محتوای قدیمی را می گیرد. در این کتابخانه کتاب های درسی و ویدئوهای آموزشی مربوط به هر صنف گنجانده شده است. همچنین دارای یک کتابخانه با کتاب های غیر درسی و ویدئوهای آموزشی در زمینه های مختلف است. کتابخانه دیجیتال به طور رایگان در اختیار واحدهای آموزشی و معلمین راهنما در جنبش آموزش باز قرار می گیرد. آنها می توانند هم به صورت آفلاین و هم آنلاین از محتوای کتابخانه استفاده کنند. همچنین امکان ویرایش کتابخانه و اضافه کردن محتوا توسط کاربر وجود دارد. ویژگی دیگر کتابخانه دیجیتال، آسانی دستیابی به محتوای آن است. چون طبقه بندی بر اساس نظام آموزشی مدرن صورت گرفته و نام پوشه ها و فایل ها به فارسی است، پس هم با جستجوی مستقیم و هم با استفاده از جستجوی ویندوز به راحتی محتوای مورد نظر پیدا می شود. شش شاخه اصلی کتابخانه دیجیتال را در تصویر پایین مشاهده می کنید.

    دستورالعمل های گروه محتوا برای واحدهای آموزشی