• چگونه با تشکیل یک گروه به ساختن نظام آموزشی کمک کنیم؟

    در کشوری که هرج و مرج برای دهه ها ادامه دار شده، دولت ها ناتوان از ایجاد نظام آموزشی مدرن هستند و سیاستمداران نمی توانند اهمیت آموزش امروزی را بفهمند. اینگونه است که کشورهایی همچون افغانستان از مسیر تاریخ بشر خارج می شوند و راه تاریک خود را می پیمایند. آموزش مدرن راهی طولانی اما شدنی برای بیدار کردن ملتی است که منتظر نوش داروی آگاهی است. با آمدن تکنولوژی زندگی انسان وابسته به دستگاه های الکترونیکی شده است. حتی در کشورهای عقب مانده تلویزیون، موبایل و حافظه فلش برای قشر متوسط در دسترس است. در این کشورها اهل تحصیل لپتاب و خط اینترنت دارند. این ابزارها امکان جدیدی را برای دنیای آموزش فراهم کرده است که به آن آموزش دیجیتال می گوییم. در افغانستان به این شیوه می توان آموزش مدرن را خصوصا برای صنف های بالاتر از دوره ابتدایی عملی ساخت.
    آموزش دختران بسیار با اهمیت تر از آموزش پسران است. چراکه در جامعه سنتی وظیفه تربیت طفل به عهده مادر است. شخصیت انسان در دوران طفولیت شکل می گیرد، شخصیتی که توسط مادر پرورش داده می شود. در افغانستان آموزش قبل از مکتب مرسوم نیست. به عبارتی آموزش قبل از مکتب به عهده مادر است. لذا مهم است تا مادران تحصیل کرده باشند تا توان آموزش اطفال خود را داشته باشند.
    ما می توانیم با امکانات موجود از آموزش دختران در افغانستان حمایت کنیم. نیاز اساسی ایجاد نظام آموزشی استوار بر استانداردهای امروزی است. در جنبش آموزش باز می توان گروه های کاری متعددی را ساخت که نیازهای مختلف نظام آموزشی را پوشش می دهند. برای چهار نیاز اساسی چهار گروه تهیه محتوا، برنامه ریزی تحصیلی، آموزش معلمین و سیستم ارزیابی تشکیل شده است. علاوه بر این چهار گروه به گروه های متعدد دیگری نیاز است که برخی از آنها فعال شده اند و شما در این صفحه با فعالیت آنها آشنا می شوید. گروه هایی که هنوز فعال نشده اند به ذکر نام شان اکتفا شده تا علاقمندان برای فعال کردن آنها با جنبش آموزش باز تماس گیرند.

    گروه های آموزشی تخصصی