• فعالیت های خارج از وبینار

  مقدمه: برای دریافت گواهینامه نیاز است معلم امتیازاتی از فعالیت های خارج از وبینار گردآوری کند. برای هر هفته آموزشی چهار فعالیت خارج از وبینار تعریف شده است که مجموع امتیازات آن ها 15 می باشد. معلم از حضور در وبینار هم 15 امتیاز کسب می کند. اینگونه معلم از هر هفته آموزشی می تواند 30 امتیاز گردآوری کند.

  فعالیت اول: معرفی مختصر موضوع
  درباره موضوع وبینار از اینترنت جستجو کنید یا کتاب بخوانید. توضیحی درباره موضوع وبینار در چند جمله بنویسید. روشن کنید که چگونه یادگیری موضوع به آموزش کمک می کند. اگر موضوع وبینار مربوط به شاخه یک یا پنج است، روشن کنید که موضوع چه رابطه ای با مشکلات جامعه دارد. این قسمت را قبل از وبینار انجام دهید و نوشته خود را در گروه تلگرام نشر کنید. از این فعالیت 2 امتیاز کسب می کنید.

  فعالیت دوم: استفاده از ابزار تفکر!
  چگونه با طرح سئوال زاویه های تاریک را روشن کنیم و چگونه بدیهیات را زیر سؤال ببریم؟ تلاش کنید تا خارج از چهارچوب مرسوم فکر کنید و سئوالات جدیدی در رابطه به موضوع مطرح کنید. مرزهای سنتی را بشکنید تا تفکر عمیق تر شود و زمینه خلاقیت آماده شود. در تلگرام این سئوالات را با همکاران به اشتراک بگذارید و واکنش آنها را دنبال کنید. استدلال های همکاران خود را به چالش بکشید. در رابطه به موضوع هیچ چیزی را به این دلیل نپذیرید که دیگران پذیرفته اند. آنها که استدلال های مورد پسند اجتماع را مطرح می کنند باید با کلمه "چرا" از سوی شما مواجه شوند تا روند بحث و تفکر آغاز شود. این فعالیت را می توانید قبل از وبینار، در حین وبینار یا بلافاصله بعد از وبینار انجام دهید. افکار خود را در گروه تلگرام نشر کنید. از این فعالیت 3 امتیاز می توانید کسب کنید.

  فعالیت سوم: سئوالات مطرح شده را جمع بندی کنید و کار گروهی را شروع کنید.
  معلمین در گروه واتساپ به کمک استاد راهنما، به سؤالاتی فکر می کنند که به نظرشان مهم و معنادار است. مرحله اول طوفان فکری است که در آن حداکثر تعداد سوالات بدون تفکر زیاد تولید می شود. مرحله دوم انتخاب چند سوال کلیدی است برای کار گروهی است. نتیجه کار گروهی توسط سرگروه در گروه تلگرام نشر می شود. این مرحله تا حداکثر چهار روز بعد از وبینار انجام می شود. از این فعالیت 6 امتیاز می توانید کسب کنید.

  فعالیت چهارم: کار عملی
  شما از وبینار، بحث با همکاران و کار گروهی دانشی را فرا گرفته اید که باید در کار آموزش از آن بهرمند شوید. اول ببینید که از مبحث مربوطه چه نکته های اساسی را آموخته اید. مشخص کنید که چرا این نکته ها برای شما معنی دار هستند. در چند جمله در تلگرام بنویسید که چگونه این نکته ها را در عمل پیاده کرده اید. از واکنش شاگردان و بازخورد همکاران خود در محیط کار بنویسید. توضیح دهید که چگونه این دانش را در اختیار دیگران قرار داده اید تا فرهنگ آموزش در محیط کار رشد کند. از این فعالیت می توانید 4 امتیاز کسب کنید.

  فعالیت اختیاری:
  مطالعات موردی / کاربردهای عملی / تحقیق فردی / اندیشیدن برای عملی کردن ایده ها / به اشتراک گذاری ایده ها در گروه تلگرام / جمع آوری و تنظیم تمام فعالیت ها به صورت کتابچه و انتشار آن در مکتب / ...

  نگارش: کامران نامدار و صمدعلی مرادی

بازگشت به صفحه آموزش معلمین