وظایف و اختیارات استاد راهنما

1- ثبت نام معلم
استاد راهنما:
*- در پذیرش معلم اختیار کامل دارد.
*- با توجه به وقت آزاد خود، معلم هایی که زمینه بهتری برای یادگیری دارند را انتخاب می کند. با توجه به شرایط کشور توصیه می شود تا به خانم ها حق اولویت داده شود.
*- به معلم یک شناسه اختصاص می دهد تا معلم مجبور نباشد با نام واقعی خود ابراز هویت کند. پس از پذیرش معلم اگر استاد راهنما از فعالیت یادگیری رضایت نداشت، در هر مقطعی می تواند معلم را از ادامه راهنمایی محروم سازد.

2- راهنمایی معلم
استاد راهنما:
*- در حیطه دانش خود معلم را به شیوه های مختلف راهنمایی می کند. در صورت نیاز استاد راهنما می تواند از همکاران خود برای راهنمایی معلم کمک بگیرد. به این منظور اساتید می توانند گروه هایی تشکیل دهند تا معلم بتواند همزمان از راهنمایی چند استاد بهرمند شود.
*- مراحل آموزش معلم در مقاله دیگری توضیح داده شده است. معلم باید با این مراحل آشنایی کامل داشته باشد و درباره هر موضوع و هر وبینار این مراحل را طی کند.
*- راهنمایی و بررسی فعالیت معلم در گذراندن این مراحل به عهده استاد راهنما است.

3- ثبت امتیازات معلم
*- معلم از طریق شرکت در وبینارها، انجام پروژه ها، کار عملی و گذراندن آزمون، امتیازات لازم برای دریافت گواهینامه را گردآوری می کند. ثبت این امتیازات به عهده استاد راهنما می باشد.
*- بعد از هر وبینار شناسه معلم توسط مدیر وبینار به استاد راهنما فرستاده می شود تا استاد راهنما از فعالیت معلم در وبینار باخبر شود.
*- همچنین توضیحی درباره امتیازات وبینار، عنوان پروژه و سئوالات مربوط به موضوع به استاد راهنما فرستاده می شود.

4- صدور گواهینامه
*- گردآوری امتیازات لازم برای دریافت گواهینامه پایه اول از هر شاخه آموزشی حدود 9 ماه زمان می برد.
*- نحوه امتیازدهی وبینارها و شاخه های آموزشی در مقاله ای دیگر توضیح داده شده است.
*- پس از تکمیل امتیازات استاد راهنما می تواند گواهینامه معلم را امضا کند. این گواهینامه برای بخش های اسپانسری موسسات فعال در آموزش باز دارای اعتبار است.
*- امتیازات و گواهینامه های معلم در داتابیس آموزش باز ثبت می شود و در صورت تقاضای مراجع قابل ارسال است.

بازگشت به صفحه آموزش معلمین